จัดหาครูต่างชาติ

บริษัทบริการจัดหาครูต่างชาติ

ENGLISH LANGUAGE COURSES

จัดหาครูต่างชาติเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนคุณ

จัดหาครูต่างชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

จัดหาครูต่างชาติหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ

Gerneral English course

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

English Conversation

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ

English for business

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ

English for travel

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

English for kids

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

English Grammar

หลักสูตรไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

English Job Interview

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน

English Language Seminars Courses

หลักสูตร สัมมนาภาษาอังกฤษ

English Science

หลักสูตรสอนวิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ

English Math

หลักสูตรสอนคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ

English physic

หลักสูตรสอนฟิสิกส์ภาคภาษาอังกฤษ

English Chemistry

หลักสูตรสอนเคมีภาคภาษาอังกฤษ

คอร์สฝึกอบรม TEFL

Teaching English as a foreign language

รวมข้อมูล การขอใบอนุญาตสำหรับครูต่างชาติ